Materiały Edukacyjne

Artykuły naukowe:

–  S. Suchowiak, K. Plagens-Rotman, J. Soka, Położna w Afryce – na przykładzie misji medycznej w Kamerunie, w Garoua-Boulai, Pielęgniarstwo Polskie, nr 74, 2019

http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/article.php?id=461

 – M. Wrzos, Modele pomocy misjom na podstawie działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” w perspektywie 25 lat (1992-2017) w świetle dokumentacji źródłowej oraz jej periodyków. Annales Missiologici Posnanienses, nr 22, 2017

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/11340

–  Z. Pawłowski, Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia, Annales Missiologici Posnanienses, nr 20, 2015

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/amp/article/view/5630 

– J. Jarosz Modelowy wolontariat medyczny w misyjnych ośrodkach zdrowia w Afryce. Działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio, Nurt SVD, 2/2020, tom 148

http://www.nurtsvd.pl/index.php/pl/numery-archiwalne-menu/40-nr2-2020