Telemedycyna

Rozpoczęliśmy pilotażowy Program Konsultacji Medycznych na Odległość. Dedykujemy go misjonarzom i wolontariuszom pracującym w misyjnych ośrodkach zdrowia oraz ich pacjentom. Pełen regulamin Programu dostępny poniżej.