Pomoc dla ofiar wojny na Bliskim Wschodzie

We wszystkich konfliktach zbrojnych i wojnach najbardziej cierpią najsłabsi i najbiedniejsi. Ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za te konflikty, nie liczą się z cierpieniem niewinnych cywilów.

49zł 98zł 500zł

 

Kategorie: , ,

W konflikcie izraelsko-palestyńskim doszło do gwałtownej eskalacji przemocy. W wyniku starć zbrojnych zginęło kilka tysięcy osób, a kilkanaście tysięcy zostało rannych. Niestety nie jest to ostateczny bilans tego konfliktu.  Tysiące ludzi straciło domy i dorobek życia. Bombardowania i ostrzał spowodowały zniszczenia infrastruktury i masowe przemieszczenia ludności terenów objętych konfliktem.  Według ONZ wysiedlono już ponad 400 tys. osób. Jednak przesiedlani cywile nie mają możliwości znalezienia bezpiecznego dachu nad głową. Zamknięto granice, a mieszkańcy Strefy Gazy pozbawieni są prądu, wody, paliw, żywności i leków.

Istnieje realne zagrożenie, że konflikt zbrojny rozleje się na pobliski Liban, gdzie od wielu lat pomaga Fundacja „Redemptoris Missio”.  Rakiety wystrzelone z terytorium Izraela zniszczyły szkołę dla dzieci ze specjalnymi potrzebami w wiosce Aita El Chaab, na południu Libanu.

Jak informuje dyrekcja placówki „Dwukrotnie sprawdziliśmy, czy w szkole ukrywał się lub korzystał z niej ktoś z palestyńskiej lub libańskiej armii. Nikogo takiego nie było, zwłaszcza że szkoła jest dość odsłonięta. Uderzenia na tę szkołę było po prostu nieludzkie. Mamy nadzieję i modlimy się o szybkie zakończenie tej wojny i przywrócenie pokoju. Nadchodzi zima i dzieci muszą wrócić do bezpiecznego budynku. Szkoła wymaga naprawy i instalacji, w tym materiałów edukacyjnych, ponieważ wszystko zostało zniszczone…”

Cywile nie mogą być celem na wojnie. Społeczność międzynarodowa, w tym patriarchowie kościołów wschodnich, wzywa wszystkie strony do deeskalacji tej wojny, aby ocalić życie niewinnych ludzi. 

Apelujemy o wsparcie dla wszystkich, którzy ucierpieli w tej wojnie, w tym także dla rodzin pogrążonych w żałobie. 

Jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy, gdy tylko organizacje humanitarne będą mogły działać na miejscu. Chcemy również wyremontować zniszczone rakietami placówki edukacyjne i medyczne. Przekazane zostaną pakiety żywnościowe i higieniczne oraz leki i środki medyczne. Planowane jest także udzielenie podstawowej pomocy medycznej i psychospołecznej dla ofiar konfliktu.

Działania pomocowe dla ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie można wesprzeć, dokonując wpłaty na konto Fundacji.

Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę! 

Fundacja Redemptoris Missio

Junikowska 48, 60-163 Poznań

Nr konta PL: 09 1090 2255 0000 0005 8000 0192

EURO – 93 1090 2734 0000 0001 1991 3793

USD – 36 1090 1346 0000 0001 3587 4925

tytułem: ” Pomoc Bliski Wschód”