Edukacja Globalna. Projekt edukacyjny

Edukacja Globalna. Projekt edukacyjny

Drodzy nauczyciele szkół podstawowych !

Czy chcecie, aby Wasi uczniowie poznawali zagadnienia edukacji globalnej? Czy chcecie, aby Wasi uczniowie byli świadomi procesów globalnych, ich przyczyn i konsekwencji oraz oddziaływania na życie zwykłego człowieka? Czy chcecie kształtować uczniów empatycznych, odpowiedzialnych i zaangażowanych w rozwiązywanie problemów naszego świata?
Jeżeli tak, to mamy dla Was propozycję! 

Ogłaszamy nabór do projektu  edukacyjnego dla szkół podstawowych EDUKACJA GLOBALNA.  

Projekt współfinansowany jest w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, konkurs Edukacja Globalna 2023.

BAJKA Z MISJĄ - projekt dla nauczycieli zerówek i klas 1-3 szkół podstawowych

Bajka edukacyjna dla przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej wraz ze scenariuszami lekcji.

Założenia:

Szkoły, które zgłoszą się do projektu, otrzymają opracowane bajki edukacyjne wraz z kartami pracy, w celu wykorzystania ich podczas zajęć z edukacji globalnej, w grupach przedszkolnych oraz w szkołach, w klasach I-III.

Przykładowa tematyka bajek: dostęp i prawo do wody, dostęp i prawo do leczenia, prawa człowieka, pomoc humanitarna, zmiany klimatu.

Bajki edukacyjne są przygotowane w taki sposób, żeby można było je wykorzystać podczas lekcji tematycznych, związanych z Dniem Wody (22.03.), Dniem Wolontariusza (05.12.), Dniem Zwierząt Zagrożonych (04.10.).

Dla osób prowadzących zajęcia z wykorzystaniem bajek, zostały stworzone pakiety edukacyjne, nawiązujące do treści bajek. Dzięki nim można przeprowadzić z dziećmi różne aktywności (m.in. plastyczne, edukacyjne, zbiórkę materiałów opatrunkowych, artykułów szkolnych,  kiermasze itp.) W materiałach edukacyjnych zawarta jest niezbędna wiedza z wybranych aspektów edukacji globalnej oraz praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia zajęć lekcyjnych.

Edukacja Globalna. Projekt edukacyjny

Udział w programie jest darmowy.

Zainteresowanych nauczycieli udziałem w projekcie prosimy o kontakt na maila 📧:

👉 fundacja@redemptorismissio.org
👉 W wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres szkoły oraz liczbę osób, która skorzysta z projektu (liczba klas i łączna orientacyjna liczba uczniów).

Liczba miejsc ograniczona — decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zapisów upływa 30.01.2024 r.

GRA Z MISJĄ - projekt dla nauczycieli klas 4-8 szkół podstawowych

Gra z misją

Szkoły, które zgłoszą się do projektu, otrzymają planszową grę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej, która zawiera wiedzę o podstawach międzynarodowego rozwoju i jego priorytetach, o koncepcjach rozwoju społecznego, a także potrzebach rozumienia różnorodności kulturowej.

Gra włącza uczestników w proces aktywnego uczenia się, opartego na wartościach: solidarności, równości i współpracy. Uczestnictwo w grze:

– pozwala na zrozumienie przyczyn i skutków zagadnień globalnych,

– pokazuje możliwość wpływania jednostek na procesy globalne,

– uświadamia potrzebę zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w świecie,

– wskazuje na konieczność poprawy jakości życia w krajach tzw. Globalnego Południa i ochrony praw człowieka,

 – wpływa na zmianę postaw,

– pozwala na przełamywanie stereotypów i uprzedzeń.

Przykładowe tematy gry: dostęp i prawo do wody, dostęp i prawo do leczenia, prawa człowieka, pomoc humanitarna, zmiany klimatu.

Gra zakłada dwa poziomy trudności: dla dzieci z klas 4-6 i 7-8.

Dla osób prowadzących zajęcia z wykorzystaniem gry został stworzony scenariusz lekcji, zakładający praktyczną naukę rozwiązywania konkretnych problemów. Są również dostępne szkolenia w formie webinarów, przedstawiające praktyczne informacje związane z działaniem gry i sposobami prowadzenia zajęć.

Edukacja Globalna. Projekt edukacyjny

Udział w programie jest darmowy.

Zainteresowanych nauczycieli udziałem w projekcie prosimy o kontakt na maila 📧:

👉 fundacja@redemptorismissio.org
👉 W wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres szkoły oraz liczbę osób, która skorzysta z projektu (liczba klas i łączna orientacyjna liczba uczniów).

Liczba miejsc ograniczona — decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zapisów upływa 14.02.2024 r.