Dokumenty

Statut Fundacji

Akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu

Najnowszy odpis z KRS do pozyskania na stronie Ministerstra Sprawiedliwości. Należy uzupełnić formularz wybierając rejestr “Stowarzyszenia, inne organizacje społ. i zawodowe, fundacje, ZOZ” oraz wpisująć KRS Fundacji: 0000039129.