Zespół

Za pomoc misyjnym szpitalom i przychodniom odpowiada zespół doświadczonych profesjonalistów.
Poznaj nas:

Prezes Zarządu, koordynator ds. promocji i komunikacji

Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. projektów

Członek Zarządu, współpracownik odpowiedzialny za relacje z parafiami i organizacjami wyznaniowymi.

Fundraiser

Kierownik działań pomocowych

Koordynator księgowo-kadrowy

Social Media Manager

Koordynator ds. wysyłki