Zespół

Za pomoc misyjnym szpitalom i przychodniom odpowiada zespół doświadczonych profesjonalistów.
Poznaj nas:

Prezes Zarządu, koordynator ds. promocji i komunikacji

Wiceprezes Zarządu, koordynator ds. projektów.

Członek Zarządu, współpracownik odpowiedzialny za relacje z parafiami i organizacjami wyznaniowymi.

Kierownik działań pomocowych

Koordynator księgowo-kadrowy

Social Media Manager

Referent ds. administracyjnych