Zespół

Aneta Gwiazdowska

Pośrednik dobra

Z fundacją związana jest od 2021 r. Odpowiedzialna za pozyskiwanie darczyńców, którzy wspierają misję naszej Fundacji.