Anna Bonkowska

Członek Zarządu, współpracownik odpowiedzialny za relacje z parafiami i organizacjami wyznaniowymi.

Jest związana z Fundacją od 2011 roku. Angażuje się w działania wolontariackie oraz realizuje zadania zlecone.

Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.