Anna Bonkowska

Członek Zarządu, współpracownik odpowiedzialny za relacje z parafiami i organizacjami wyznaniowymi.

Anna Bonkowska

Jest związana z Fundacją od 2011 roku. Angażuje się w działania wolontariackie oraz realizuje zadania zlecone. Odpowiedzialna za relację z parafiami i związkami wyznaniowymi. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.