Zespół

Jacek Jarosz

Kierownik działań pomocowych

Z fundacją jest związany od 2010 roku – początkowo jako wolontariusz, a od roku 2015 jako członek Zespołu. W latach 2017-2020 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu. Brał udział w projektach pomocowych w Republice Madagaskaru (2014 r., 2019 r.), Zambii (2016 r.). Republice Środkowoafrykańskiej (2018 r.).

Skończył studia licencjackie na kierunkach Zdrowie Publiczne (UMP) i Ratownictwo Medyczne (WSPiA) oraz studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (UAM). Jest także absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich (WSB).