Zespół

Justyna Janiec-Palczewska

Prezes Zarządu, koordynator ds. promocji i komunikacji

Pracuje w Fundacji od 2001 roku. Jest pomysłodawcą wielu inicjatyw pomocowych. Koordynowała projekty w Kamerunie (2018 r.) i Republice Środkowoafrykańskiej (2019 r.).

Ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jest także absolwentką podyplomowych studiów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i kształtowania wizerunku firmy.

Jest członkiem Krajowej Rady Misyjnej i Archidiecezjalnej Komisji Misyjnej. W 2019 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.