Zarząd Fundacji

Anna Bonkowska

Szymon Nowak

O. Marcin Wrzos
OMI