WOLONTARIAT MEDYCZNY

Fundacja Redemptoris Missio od samego początku swojej działalności skupia się na organizowaniu wyjazdów medycznych w rejony pozbawione dostępu do opieki medycznej. Medyczne ośrodki misyjne są przez nas regularnie wyposażane w pomoc humanitarną. Wolontariat medyczny pozwala wykorzystać wiedzę i umiejętności by ulżyć w cierpieniu pacjentów w krajach Globalnego Południa.

KOGO SZUKAMY?

Szukamy osób po studiach medycznych z prawem do wykonywania zawodu: lekarzy internistów, dentystów, ginekologów, chirurgów, fizjoterapeutów i innych specjalizacji. Wymagany jest również język obcy: angielski i/lub francuski na poziomie komunikatywnym.

 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Wolontariat medyczny

                                                                                           
Dagna Sarzyńska

Koordynatorka Wolontariatu 

wolontariusze.redemptoris@gmail.com

+48 793 577 282  

Wolontariusze medyczni na misjach