Strona główna

Poniżej regulamin konkursu Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio” na minigranty w ramach projektu „Wolontariat to moje cardio”.  Konkurs finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu WOW w NGO 2024.

Celem konkursu jest:
– aktywizacja wolontariuszy,
– wspieranie oddolnych inicjatyw wolontariackich,
– promocja wolontariatu.

 Konkurs skierowany jest do wolontariuszy zarejestrowanych w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW) Korpusu Solidarności.
 Maksymalna kwota dofinasowania w programie minigrantów wynosi 1000 zł. 

W konkursie mogą brać udział grupy złożone co najmniej z 3 wolontariuszy, z czego przynajmniej jedna osoba musi być zarejestrowana w Systemie Obsługi Wolontariatu Korpusu Solidarności.  Każda grupa może złożyć jeden wniosek konkursowy. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o wiadomość na adres  email: fundacja@redemptorismissio.org

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK KONKURSOWY