Nasza Misja

"Pomagamy chorym w miejscach, o których świat wolałby zapomnieć... Wspieramy Misjonarzy, którzy ratują ich życie!"

W Fundacji Redemptoris Missio pomagamy chorym i potrzebującym poprzez:

Misja

Specjalistyczną pomoc medyczną

Organizujemy wyjazdy personelu medycznego – lekarzy, pielęgniarek i położnych. Nasi wolontariusze diagnozują i leczą pacjentów w miejscach, w których nie ma dostępu do osiągnięć nowoczesnej medycyny.

Misja

Wysyłkę sprzętu medycznego i środków opatrunkowych

Zaopatrujemy misyjne przychodnie i szpitale w sprzęt medyczny i opatrunki. Dzięki pomocy z fundacji pacjenci mogą liczyć na profesjonalną opiekę z wykorzystaniem solidnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego.

Misja

Budowę infrastruktury medycznej

We współpracy z misjonarzami budujemy przychodnie, ośrodki zdrowia i domy opieki. Pomagamy również w modernizacji istniejących placówek. Dzięki Fundacji powstał m. in. Dom z Marzeń w Kenii – dom pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz przychodnie zdrowia w Beafasy (Madagasakr) i Kiabakari (Tanzania). 

Misja

Edukację

Nasi wolontariusze szkolą personel afrykańskich ośrodków zdrowia. Szkolimy jednak także w Polsce. Podczas konferencji, prelekcji i warsztatów oraz dzięki publikacjom przygotowujemy wolontariuszy i misjonarzy do działań w tropikach. Wszystko po to, aby pomoc była jak najskuteczniejsza.