Bezpieczna Mama 2 – Republika Środkowoafrykańska 27.09.22 – 12.10.22 r.

Bezpieczna Mama 2 - Republika Środkowoafrykańska 27.09.22 - 12.10.22 r.

Projekt Bezpieczna Mama powstał, aby zmniejszyć śmiertelność okołoporodową matek i dzieci w Republice Środkowoafrykańskiej. W 1-szej części projektu uczestniczyła Sara Suchowiak, która przeprowadziła szkolenia dla 39 ośrodków zdrowia z prefektury Sangha Mbaere. 2-ga część projektu miała na celu rozszerzyć zakres szkoleń oraz praktyki dla tych 39 ośrodków zdrowia, dlatego podzielono ośrodki na pół, aby ulepszyć działanie szkoleń. W efekcie na szkolenie przybyły aż 33 ośrodki zdrowia – przeszkolono 46 osób. W drugiej części uczestniczyło również 4 specjalistów, aby rozszerzyć zakres szkoleń o kwestie ginekologii, połogu oraz resuscytacji noworodka i kobiety w ciąży.

Szkolenia odbywały się w prefekturze Sangha-Mbaere w Nola. Prefektura ta w skali całej Republiki Środkowoafrykańskiej ma jedną z najwyższych statystyk śmiertelności okołoporodowej matek.

Szkolenia trwały tydzień. 4 specjalistów: ginekolog, dwie położne i ratownik medyczny przeszkolili personel medyczny (39 akuszerek, 2 położników, 1 położną i 4 pielęgniarzy) z zakresu ginekologii, położnictwa i ratownictwa medycznego. Tematy szkoleń obejmowały fizjologię ciąży i porodu, badania kobiety w trakcie ciąży, fazy porodu, komplikacje porodowe, poród miednicowy, fizjologiczny, bliźniaczy, krwawienia i wiele innych. W sumie całe szkolenie składało się z 40 paneli.

Każdy panel kończył się praktyką – dzięki zakupionym fantomom uczestnicy szkoleń pomimo niskiego poziomu wiedzy mogli praktycznie przeprowadzić każde działanie związane z fazami porodu i poporodowymi. Sami odbierali poród pośladkowy czy uczyli się szyć krocze. Sami również tamowali krwotoki i słuchali tętna płodu dziecka.

Sara Suchowiak wraz z Izabelą Cywą przeprowadziły ewaluację szkolenia według ośrodków zdrowia. Czasami w szkoleniu brały udział dwie osoby z jednego ośrodka zdrowia, np. po dwie akuszerki. W trakcie ewaluacji uczestnik musiał pokazać praktycznie w jaki sposób zaradzić problemowi komplikacji porodowej oraz odpowiedzieć na zadane pytanie teoretyczne. Z 33 ośrodków zdrowia 5 nie odpowiedziało na 1 pytanie ale gdy zadano drugie pytanie wszystkie 5 ośrodków zdrowia odpowiedziało idealnie.

Uczestnicy szkoleń mogli również przeprowadzić konsultacje prenatalne na prawdziwej kobiecie w ciąży, ponieważ w szkoleniach pomagał miejscowy ośrodek zdrowia- Centrum Zdrowia w Tanga, który zapewnił 30 pacjentek będących w różnych fazach ciąży do przeprowadzenia badania klinicznego.

W szkoleniu pomagał i je ewaluował przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia, który pod koniec szkolenia przyznał, że nigdy nie widział takiego szkolenia w RŚA.

Szkolenie nadzorował i pomagał w jego przygotowaniu również Minister Zdrowia Republiki Środkowoafrykańskiej Pierre Sombe, który był pod jego wielkim wrażeniem.

Druga część projektu Bezpieczna Mama miała objąć tylko 20 ośrodków zdrowia- zgłosiły się aż 33. 13 ośrodków miało zostać zaproszonych dopiero na trzecią część projektu. Wszystkie ośrodki zdrowia zostały jednak przyjęte do szkoleń ze względu na determinację personelu medycznego. Niektórzy uczestnicy szkoleń przebyli aż 150 km na motocyklu, aby w nich wziąć udział!