Poprawa infrastruktury medycznej w Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu 8.11.21 – 2.12.2021

Senegal rozbudowa

W ramach projektu Fundacji Redemptoris Missio wyjechałyśmy do Velingary w Senegalu. Wyjazd odbył się w terminie 8.11.-2.12.2021 roku. Naszym celem było przeprowadzenie szkolenia z obsługi USG dla personelu Centrum dla Dzieci Niedożywionych (CREN) w Velingarze. Nadzorowałyśmy instalację nowo zakupionego aparatu ultrasonograficznego, poinstruowałyśmy personel o zasadach użytkowania i dbania o sprzęt. Szkolenie teoretyczne obejmowało powtórzenie wiedzy medycznej z zakresu anatomii i diagnostyki chorób, część praktyczna natomiast polegała na ćwiczeniach w uzyskiwaniu prawidłowego obrazu narządów oraz badaniu pacjentów celem rozpoznania lub wykluczenia chorób, z uwzględnieniem różnic w badaniu dzieci i dorosłych. W szkoleniu udział brały trzy siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia – pielęgniarki pracujące w Centrum. W trakcie naszego pobytu pomagałyśmy również w codziennej pracy w Centrum, gdzie w ciągu trzech tygodni na leczeniu stacjonarnym znajdowało się około czterdziestu dzieci oraz w przychodni, gdzie dziennie przyjmowane jest od kilkunastu do trzydziestu pacjentów, w większości małych dzieci. Zajmowałyśmy się badaniem pacjentów i wykonywaniem potrzebnych testów w przychodni, opatrywaniem ran, pomagałyśmy również w diagnostyce i leczeniu pacjentów Centrum.

Poprawa infrastruktury medycznej w Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu 8.11.21 - 2.12.2021

Ze względu na dużą liczbę pacjentów wymagających pomocy, jak i trwające wówczas w ramach Projektu prace remontowe, czas naszego wyjazdu okazał się zbyt krótki. Uważam, że korzystne jest kontynuowanie projektów w tym miejscu. Aparat USG, który obecnie znajduje się w Centrum, znacząco poszerzy możliwości diagnostyczne dla wielu mieszkańców tego rejonu, jednak niezbędne jest dalsze kształcenie personelu w rozpoznaniu chorób. Istnieją również kolejne możliwości rozwoju działalności CREN, takie jak utworzenie specjalnej sali z rzutnikiem i pomocami dydaktycznymi służącymi edukacji żywieniowej matek dzieci leczonych w Centrum – brak odpowiedniej wiedzy i zrozumienia zasad żywienia niemowląt i małych dzieci jest przyczyną wielu przypadków ciężkiego niedożywienia w tym rejonie.

Poprawa infrastruktury medycznej w Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu 8.11.21 - 2.12.2021

 

Wykonany program szkolenia USG:

 1. Zasady użytkowania i dbałości o aparat USG, obsługa sprzętu.
 2. Wykład z prezentacją – podstawy anatomii medycznej.
 3. Ćwiczenia w uzyskiwaniu prawidłowych obrazów narządów wewnętrznych u dorosłych i dzieci.
 4. Ćwiczenia w wykonywaniu diagnostycznych pomiarów narządów.
 5. Badanie narządów jamy brzusznej: wątroba, trzustka, śledziona, duże naczynia krwionośne, odcinki przewodu pokarmowego – rozpoznawanie lub wykluczanie nieprawidłowości.
 6. Badanie narządów miednicy mniejszej – pęcherz moczowy, macica, jajniki – badania przesiewowe.
 7. Badanie położnicze – pomiary płodu w drugim i trzecim trymestrze ciąży, szacowanie wieku, masy i terminu porodu.
 8. Badanie tarczycy – rozpoznawanie prawidłowego i nieprawidłowego obrazu narządu, technika wykonywania pomiarów.

 

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Poprawa infrastruktury medycznej w Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu 8.11.21 - 2.12.2021