Gotowi ratować ludzkie życie. Kenia 05.11.21-26.11.21

Szkolenie w Kenii

Lekarz Aneta Ciołek i specjalista zdrowia publicznego, ratownik medyczny Jacek Jarosz od 5 do 26 listopada 2021 r. uczestniczyli w projekcie rozwojowym w miejscowości Kithatu w Kenii. Projekt zakładał wzmocnienie potencjału diagnostyczno-terapeutycznego tamtejszego ośrodka zdrowia.

Kithatu to niewielka miejscowość położona w górzystym regionie w centralnej części Kenii. Na jednym z licznych wzgórz znajduje się tam misja sióstr ze zgromadzenia Św. Rodziny. Dzięki obecności misjonarek w Kithatu działa szkoła, dom opieki dla dzieci w trudnej sytuacji życiowej i ośrodek zdrowia. W listopadzie 2021 r. w ośrodku pracowali Aneta Ciołek i Jacka Jarosz, których głównym zadaniem było przeszkolenie miejscowego personelu medycznego w zakresie podstaw medycyny ratunkowej. Przeprowadzenie szkoleń było niezmiernie istotne, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał nowo otwartej izby ratunkowej, której remont i wyposażenie były częścią projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zanim ekipa medyków rozpoczęła wykłady i ćwiczenia przekazała przywieziony z Polski sprzęt i zaczęła organizować pracę izby. W urządzanie izby i ustalanie zasad jej działania był zaangażowany personel pielęgniarski i misjonarki odpowiedzialne za funkcjonowanie ośrodka.

Gotowi ratować ludzkie życie. Kenia 05.11.21-26.11.21
Wykorzystanie teorii w praktyce podczas zaopatrywania złamenej kończyny. (fot. J. Jarosz)

        Dzięki pracy zespołowej dostosowano ogólnie przyjęte standardy i zalecenia do lokalnych warunków. Na wyposażeniu izby znalazł się podstawowy sprzęt medyczny m.in. defibrylator AED i monitor funkcji życiowych. Jak się okazało nowe wyposażenie znacznie przewyższa miejscowe standardy – podobnego, podstawowego(!) sprzętu brakuje w wielu okolicznych szpitalach.  Dla personelu ośrodka zdrowia w Kithatu przeprowadzono dziesięć szkoleń
z zakresu podstaw medycyny ratunkowej. Wykłady, ćwiczenia i symulacje dotyczyły m.in. rozpoznawania stanów zagrożenia zdrowia i życia, monitorowania funkcji życiowych, technik udrażniania dróg oddechowych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylacji, zaopatrywania krwotoków i urazów. W szkoleniach uczestniczyli pielęgniarze
i pielęgniarki, położne, laboranci i felczerzy. W niektórych zajęciach brali udział także pracownicy techniczni i porządkowi.

Gotowi ratować ludzkie życie. Kenia 05.11.21-26.11.21
Zajęcia z obsługi nowego sprzętu (fot. J. Jarosz

Szkolenia okazały się na tyle atrakcyjne, że z prośbą o możliwość dołączenia do nich zgłosiły się dwa szpitale z okolicy – St. Anne Mission Hospital i St. Orsola Mission Hospital. Ośrodek zdrowia w Kithatu blisko współpracuje z obiema placówkami, dlatego z chęcią zorganizowano dodatkowe szkolenia. Do Kithatu przyjechały niewielkie grupy pielęgniarzy i felczerów. Szybko okazało się, że niedosyt działań edukacyjny wciąż jest ogromny. Dyrekcja jednego ze szpitali poprosiła wolontariuszy o wizytę i przeprowadzenie wykładu dla całego personelu placówki. Wykład był okazją do wielu ciekawych dyskusji. Udało się również wygospodarować czas na krótkie ćwiczenia praktyczne.

Gotowi ratować ludzkie życie. Kenia 05.11.21-26.11.21
Pokaz dla personelu szpitala St. Orsola (fot. s. Dariana Jasińska)      

Działania wolontariuszy były częścią większego przedsięwzięcia, które zakładało poprawę warunków diagnostycznych i terapeutycznych ośrodka zdrowia w Kithatu. Dzięki współpracy Fundacji Redemptoris Missio, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sióstr misjonarek ze zgromadzenia Św. Rodziny, nie tylko wyposażono nową izbę ratunkową
i przeszkolono personel medyczny, ale także zbudowano nowy oddział hospitalizacyjny dla mężczyzn, kupiono samochód zwiększający mobilność personelu medycznego, zamontowano w ośrodku zdrowia instalację fotowoltaiczną i wodną.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gotowi ratować ludzkie życie. Kenia 05.11.21-26.11.21