Choroby i diagnozy w Maganzo – 11.11.19 – 23.11.19

Choroby i diagnozy w Maganzo - 11.11.19 - 23.11.19

Zespół “Kardiolog w Afryce” w 2019 roku składał się z czterech lekarzy kardiologów oraz dwóch paramedyków. W okresie od 11 do 23 listopada lekarze skonsultowali 223 pacjentów. Każdemu pacjentowi wykonano badanie lekarskie, badania elektrokardiograficzne i echokardiograficzne oraz badania podstawowych parametrów laboratoryjnych. Wnioski i zalecenia terapeutyczne były wyczerpująco omawiane i konsultowane z lokalnym personelem medycznym.

Wśród pacjentów rozpoznano wiele problemów kardiologicznych. Najczęściej diagnozowaną przewlekłą chorobą kardiologiczną było nadciśnienie tętnicze (145 badanych), względnie często występowały: niewydolność serca (23 badanych), zaburzenia rytmu serca (45 badanych), cukrzyca (8 nowo zdiagnozowanych pacjentów), choroby zastawek serca (12 badanych), odnotowano również sporadyczne przypadki innych chorób. Niektórzy pacjenci, będący w szczególnie złej kondycji zdrowotnej wymagali hospitalizacji.

Lekarz kardiolog poprzez uczestnictwo w procesie terapeutycznym zapewniał ciągłość opieki nad hospitalizowanymi pacjentami. Z satysfakcją zaobserwowano, że ponad 50 konsultowanych pacjentów uczestniczyło w działaniach diagnostycznych i terapeutycznych podczas poprzedniej edycji programu “Kardiolog w Afryce”, a trzech z nich przeszło zalecane zabiegi kardiochirurgiczne. Pacjenci, którzy konsekwentnie kontynuują zalecone w przeszłości leczenie oraz ci, którzy zgodnie z zaleceniami zostali zoperowani stanowią najlepszy dowód na konieczność kontynuowania programu “Kardiolog w Afryce”.

Drugą, równie ważną aktywnością kardiologów było prowadzenie działań edukacyjnych. Każda diagnoza i zalecenie terapeutyczne było wyczerpująco dyskutowane z miejscowym personelem aby zapewnić kontynuację właściwej opieki nad pacjentami kardiologicznymi oraz zwiększyć potencjał ośrodka w zakresie prowadzenia działań kardiologicznych po wyjeździe wolontariuszy. Aby w pełni osiągnąć wskazany wyżej cel miejscowi lekarze zostali przeszkoleni z zakresu interpretacji badania EKG, a technicy – ultrasonografiści odbyli kurs z wykonywania echokardiografii.

Kontynuacja opieki oraz diagnozowanie nowych przypadków po wyjeździe ekipy “Kardiologa w Afryce” z Maganzo rodzi potrzebę konsultowania pacjentów przy użyciu metod telemedycznych z Polski. System konsultacji telemedycznych został stworzony i wdrożony w ubiegłych latach, ale kardiolodzy poświęcili wiele czasu, aby ulepszyć oprogramowanie niezbędne do przesyłania wyników badań prowadzonych z użyciem “zdalnego stetoskopu”.

Wiele uwagi poświęcili również odświeżeniu wiedzy lokalnego personelu na temat gromadzenia i przesyłania danych niezbędnych do prowadzenia odpowiednich konsultacji na odległość. Już ponad 120 pacjentów zostało skonsultowanych za pomocą systemu telekonsultacji.

Szkolono również techników laboratoryjnych w zakresie obsługi aparatu do badania czynnika krzepliwości krwi (INR) (Coagucheck, Roche), który dzięki programowi “Kardiolog w Afryce” pojawił sie w wyposażeniu ośrodka. Presonel został także przeszkolony w interpretacji otrzymywanych wyników. Regularne badanie czynnika INR jest szczególnie ważne dla pacjentów zaopatrywanych kardiochirurgicznie, którzy znajdują się pod opieką San Pio Health Centre.

Jak każdego roku kardiolodzy odwiedzili także Ushirimbo District Hospital, gdzie wśród innych kwestii poruszyli problem współpracy z District Medical Officer.

Według zebranych doświadczeń i analiz program “Kardiolog w Afryce” działa bardzo prężnie, a główną potrzebą zgłaszaną przez lokalny personel jest zwiększenie częstotliwości wizyt wolontariuszy z Polski.