Republika Środkowoafrykańska: 8.04-04.05.2021

Medycy dla Monasao

Wolontariat medyczny w katolickiej misji w Monasao (Republika Środkowoafrykańska) trwał od marca do maja 2021 r. Dwóch ratowników medycznych z Polski dr n. o zdr. Dominik Chmiel i Marek Mirzejewski pracowali w Post de Sante jako medycy-liderzy wraz z Mari Noel, (pielęgniarką), Nikolą (położną), oraz ratownikami Gastonem i Erwe. Przeprowadzili blisko 600 konsultacji medycznych, udzielali pomocy przy porodach, wypadkach i poważnych zachorowaniach. Organizowali również formacje medyczną (cykl kilkunastu szkoleń), w zakresie postępowania w sytuacjach nagłych i zagrożenia życia dla okolicznych Post i Centre de Sante w dystrykcie Nola oraz dla rangersów WWF w miejscowości Kongana.

Medycy w Monasao

Szkolenie dla WWF

Ratownicy dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą, ale również poznawali miejscowe praktyki i tradycyjne metody leczenia uświadamiając często niebezpieczeństwa ich stosowania.

Ścisła współpraca fundacji Redemptoris Misio z Poznania i Centrum Misji Afrykańskich z Borzęcina pod Warszawą, przyniosły szereg nowych planów i kolejnych projektów współpracy na rzecz działań w Afryce, między innymi szkoleniowych dla nowych wolontariuszy.

Barala!

Szkolenie w RCA