Ginekolog w Kamerunie 28.04.23-24.05.23 r.

Ginekolog w Kamerunie 28.04.23-24.05.23 r.
“W dniach 28 kwietnia – 24 maja 2023 przebywałam w Kamerunie jako wolontariusz z ramienia Fundacji Redemptoris Missio, udzielając konsultacji medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa.
Pomoc świadczyłam w przychodniach diecezjalnych w miejscowościach: Essiengbot, Messamena, Nguelemendouka, Esseng, Abong-Mbang, Lomie, Dimako oraz Doume spędzając po kolei w każdej przychodni kilka dni. Mój wolontariat w Kamerunie był koordynowany przez tamtejszą diecezję, przez cały pobyt byłam pod opieką sióstr zakonnych, które jako pielęgniarki towarzyszyły mi również w pracy.
Dzięki Fundacji miałam do dyspozycji przenośny aparat USG umożliwiający dokładną diagnostykę ginekologiczną i położniczą. Ponieważ opieka medyczna w Kamerunie jest odpłatna i słabo rozwinięta, specjalistyczne konsultacje są dostępne praktycznie tylko w stolicy, a tym gorzej dostępne jest badanie ultrasonograficzne przezpochwowe, kobiety chętnie korzystały z mojej pomocy, przychodząc licznie nawet z odległych miejscowości. Dla większości z nich była to pierwsza w życiu konsultacja ginekologiczna.
W ciągu całego pobytu przyjęłam ponad 700 pacjentek, pracując prawie codziennie od rana do wieczora. Moim głównym zadaniem powierzonym przez Fundację była wstępna kwalifikacja pacjentek do operacji ginekologicznych, które w najbliższej przyszłości mają być przeprowadzone
w ramach kolejnej misji medycznej. Wśród pacjentek operacyjnych zdecydowanie przeważały przypadki mięśniaków macicy, poza tym diagnozowałam m.in. guzy jajników oraz zaburzenia statyki narządu rodnego. Poza przypadkami operacyjnymi, znaczącym problemem wśród pacjentek były infekcje narządu rodnego, w tym choroby przenoszone drogą płciową. Oprócz diagnostyki i leczenia farmakologicznego, w ramach wizyt udzielałam porad w zakresie zdrowia reprodukcyjnego oraz profilaktyki chorób kobiecych. Z możliwości konsultacji i badania ultrasonograficznego skorzystało również wiele kobiet ciężarnych. Codziennie w pracy towarzyszył mi personel przychodni, dzięki czemu jednocześnie miałam możliwość podzielenia się z nim wiedzą i podstawowymi umiejętnościami diagnostyki ginekologicznej. Chociaż mój wolontariat w Kamerunie to zaledwie kropla w morzu potrzeb, mam nadzieję, że oprócz pomocy doraźnej pozostawi również trwały ślad
i będzie kontynuowany przez następne misje Fundacji. Korzyści bez wątpienia są obopólne, bo i dla mnie było to niezwykle ciekawe i wzbogacające doświadczenie.”
lek. Anna Cichowska