Tworzymy oddział ratunkowy w Kenii, klinikę w Tanzanii i remontujemy szpital w Senegalu – 2021 r.

Budujemy sor

Dzięki dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio wybuduje nową klinikę dla matki i dziecka w Tanzanii oraz wyremontuje Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Senegalu i stworzy oddział ratunkowy w Kenii. Przedsięwzięcia te zostaną zrealizowane dzięki grantom z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Projekty fundacji Redemptoris Missio zdobyły dotacje w rozstrzygniętym w ostatnich dniach konkursie MSZ “Polska pomoc rozwojowa 2021”. Dzięki pozyskanym środkom, w sumie jest to ok. 1,5 mln zł, będzie można wyremontować i doposażyć Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu, rozbudować ośrodek zdrowia w Kithatu w Kenii oraz wybudować i wyposażyć Klinikę dla Matki i Dziecka w Maganzo w Tanzanii.

Kenia dom marzeń

Na miejscu zatrudnione zostaną lokalne firmy, które przeprowadzą inwestycje. W grudniu do Afryki pojadą nasi wolontariusze, polscy lekarze i ratownicy medyczni, by przeszkolić miejscowy personel. W Afryce wszystko przebiega bardzo powoli, ale z doświadczenia wiemy, że jest to możliwe. Przed 16 laty wspólnie z MSZ wybudowaliśmy przychodnię w Kiabakari w Tanzanii. Przed trzema laty wybudowaliśmy w Kenii sierociniec i dom dziennego pobytu dla dzieci zagrożonych ubóstwem nazwany „Domem z marzeń”. Ze środków naszych darczyńców i przy współpracy z Caritas Polska wybudowaliśmy też przychodnię im. dr Wandy Błeńskiej na Madagaskarze. Misyjne placówki medyczne w Afryce są dla lokalnych społeczności często jedyną szansą na profesjonalną, świadczoną w dobrych warunkach pomoc medyczną.

Celem pierwszego projektu jest wybudowanie Kliniki dla Matki i Dziecka w Maganzo w Tanzanii. Obecnie w Maganzo funkcję kliniki spełniają dwa pokoje, gdzie kobiety ciężarne przechodzą podstawowe badania. Wybudowanie nowej kliniki podniesie standard świadczonych usług, pozwoli na zwiększenie liczby pacjentów i umożliwi leczenie matek chorych na HIV/AIDS. W Kenii zamierzamy wybudować oddział ratunkowy i izbę przyjęć, dostosowaną do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na rzecz pacjentów znajdujących się w stanie zagrożenia życia. Tam również zostanie zakupiona karetka, aby mogła wyjeżdżać do chorych w bardzo nagłych przypadkach.

Pomoc medyczna Afryka

Trzeci projekt zakłada remont, modernizację oraz doposażenie Centrum dla Dzieci Niedożywionych w Velingarze w Senegalu. Centrum powstało niemal trzydzieści lat temu z inicjatywy sióstr boromeuszek. W chwili obecnej w centrum znajduje się 48 łóżek oraz 12 łóżek intensywnej terapii. Jest to jedyna tego typu placówka w okolicy. Oprócz remontu tego centrum zakupimy tam warty 160 tys. zł aparat USG. Dzieci wymagające hospitalizacji przebywają w Centrum nawet do trzech miesięcy, w tym czasie matki uczestniczą w zajęciach edukacyjnych z zakresu właściwej opieki nad dziećmi, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego żywienia i higieny. Przez wszystkie lata swojej działalności ośrodek nie był remontowany – obecnie niezbędny jest remont wszystkich budynków szpitalnych.

Z naszą pomocą staramy się dotrzeć w miejsca, o których świat zapomniał. Również tam, gdzie nie toczą się żadne konflikty zbrojne, a pomimo tego życie jest trudne i najmniejsza pomoc jest na wagę złota.

Tworzymy oddział ratunkowy w Kenii, klinikę w Tanzanii i remontujemy szpital w Senegalu - 2021 r.