Republika Środkowoafrykańska 24.03-06.04.21

Bezpieczna Mama RCA

Projekt Bezpieczna Mama był przeznaczony początkowo dla 24 ośrodków zdrowia w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Na same szkolenia przybyły osoby z ponad 24 ośrodków zdrowia, dlatego suma ośrodków objętych szkoleniem wzrosła do 31. Materiały medyczne zostały rozdysponowane w 27 ośrodków zdrowia w tym kilku ośrodków misyjnych: Monasao, Bagandou i Ngaounday.

Zatem beneficjentami bezpośrednimi projektu było 31 ośrodków zdrowia oraz 31 osób pracujących w tych ośrodkach w specjalizacji położnictwo: pielęgniarze, położnicy, położne, akuszerki i akuszerzy, czyli 31 osób z tych ośrodków zdrowia. W tym 28 mężczyzn i 3 kobiety. W ośrodkach zdrowia do których był przeznaczony projekt bardzo często porody nieskomplikowane przyjmują kobiety, akuszerki. Nie potrafią one niestety czytać ani pisać. Porody skomplikowane bądź patologie w trakcie porodu przyjmują mężczyźni, dlatego to właśnie oni zostali zaproszeni na formacje. Potrafią oni również czytać i pisać. Wynika to z faktu, iż w RŚA jedynie kilka procent kobiet kończy liceum. Wiele z nich kończy edukację na poziomie podstawówki.

Położnicy RCA

Szkolenia przeprowadzała położna z Polski Sara Suchowiak. Ma ona duże doświadczenie pracy w afrykańskich przychodniach i warunkach. Pracowała ona na Madagaskarze, Kamerunie i Ganie. Szkolenie było podzielone na dwie: części merytoryczna i część praktyczna. Na całe szkolenie składało się 50 tematów. W części merytorycznej była skonstruowana w formie wykładu z pomocą specjalnie nakręconych w Polsce filmów edukacyjnych. Filmy te były nakręcane z polskimi specjalistami w dziedzinie położnictwa: położnikami, ginekologami i położnymi dzięki dwóm organizacjom: Fundacja Medycyny Prenatalnej Ernesta Wójcickiego oraz Zaufaj Położnej. Część praktyczna uczyła obsługi narzędzi przywiezionych z Polski oraz wykonywania podstawowych badań ciążowych i okołoporodowych oraz odbierania samego porodu i patologii porodu.

Beneficjentami pośrednimi projektu Bezpieczna Mama natomiast było 1200 kobiet, które miesięcznie zaopatrywane są w tych ośrodkach zdrowia. Są to kobiety wykonujące badania czy konsultacje około ciążowe czy kobiety rodzące w tych ośrodkach zdrowia. 27 z 31 ośrodków zdrowia otrzymało między innymi następujące artykuły medyczne: miednicomierze, próżno ciągi, kleszcze, nożyczki chirurgiczne, aparaty do mierzenia ciśnienia, ambu noworodkowe, ssaki i wiele innych. Jeden zestaw do ośrodka zdrowia kosztował około 2500 złotych.

Projekt był realizowany w dwóch prefekturach: Sangha Mbaere i Lobay w Republice Środkowoafrykańskiej. Ośrodki zdrowia biorące w nich udział są to przychodnie, w których organizacja I3D pracuje już kilka lat oraz które zostały wytypowane przez głównego lekarza. Projekt był realizowany również z pomocą Ministerstwa Zdrowia. Minister Zdrowia Pierre Sombo po spotkaniu z organizacją I3D i przedstawieniu mu projektu Bezpieczna Mama wraz z materiałami medycznymi obiecał swoją pomoc i możliwość dalszej współpracy dziękując ogromnie wszystkim Polakom za pomoc i udział w projekcie!

W sumie za wszystkie materiały medyczne zakupione w Polsce i w Afryce zapłacono około 67 00 złotych. Natomiast przeprowadzenie szkoleń, przewóz materiałów medycznych, bilet, wyżywienie i mieszkanie położnej z Polski Sary Suchowiak, dokumenty i administracja projektu kosztowało w sumie 15 648 euro.

W projekcie brały udział organizacje: Redemptoris Missio, Diecezja Tarnowska, Polska Fundacja dla Afryki, ONG I3D, firma Zaufaj Położnej, Fundacja Ernesta oraz wielu Polaków.

Projekt zakończył się sukcesem. Ankieta przed szkoleniem wykazała, że poziom podstawowej wiedzy z zakresu położnictwa osób uczestniczących w projekcie Bezpieczna Mama był na poziomie 52 %. Po zakończeniu szkoleń przeprowadzono ten sam test sprawdzający, który pokazał, że poziom wiedzy uczestników znacznie wzrósł do 86 %.

Bardzo dziękujemy wszystkim organizacjom, które uczestniczyły i pomogły w projekcie Bezpieczna Mama. Ważność tego projektu można pokazać na kilku zdjęciach Sali porodowych w ośrodkach zdrowia, które brały udział w projekcie a które nawet nie posiadają łóżek porodowych a śmiertelność okołoporodowa w tych ośrodkach jest tak wysoka, że pomimo ogromnego ryzyka kobiety decydują się często rodzić dzieci w domach.

Organizacja ID3 zatrudniła również położną, która obecnie przebywa w miejscowości Nola i ma przeprowadzić ewaluację projektu. Będzie ona sprawdzać pracę ośrodków biorących udział w projekcie oraz czy w odpowiedni sposób wykorzystują one otrzymane materiały położnicze.