Zespół

Anna Mikołajczyk

Social Media Manager

W Fundacji jest zatrudniona od 2020 roku. Zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych.

Studiowała teologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Italianistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również studia podyplomowe z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UAM). Zaangażowana  w działania na rzecz osób wykluczonych społecznie.