Zespół

Anna Mikołajczyk

Social Media Manager

Studiowała teologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Italianistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również studia podyplomowe z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UAM). Zaangażowana  w działania na rzecz osób wykluczonych społecznie.  

W Fundacji jest zatrudniona od 2020 roku. Zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych.  Przygotowuje materiały graficzne oraz video, promujące działalność humanitarną podejmowaną przez Fundację.  Brała udział w wyjeździe ewaluacyjnym do Tanzanii, gdzie w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2021″ została wybudowana Klinika dla Matki i Dziecka w Maganzo.

W 2021 r. odbyła wolontariat w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos z ramienia Sant’Egidio.
W grudniu 2022 r. brała udział w wyprawie do Libanu, gdzie razem z żołnierzami stacjonującymi na miejscu w ramach misji pokojowej ONZ  – UNIFIL dostarczała pomoc humanitarną.