Zespół

Anna Mikołajczyk

Social Media Manager

Studiowała teologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Italianistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończyła również studia podyplomowe z  Zarządzania Zasobami Ludzkimi (UAM). Zaangażowana  w działania na rzecz osób wykluczonych społecznie.  

W Fundacji jest zatrudniona od 2020 roku. Zajmuje się komunikacją w mediach społecznościowych.  Przygotowuje materiały graficzne oraz video, promujące działalność humanitarną podejmowaną przez Fundację.  Brała udział w wyjeździe ewaluacyjnym do Tanzanii, gdzie w ramach konkursu „Polska pomoc rozwojowa 2021″ została wybudowana Klinika dla Matki i Dziecka w Maganzo.

W 2021 odbyła wolontariat w obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. W grudniu 2022 r brała udział w wyprawie do Libanu, gdzie dzięki współpracy z żołnierzami IRISHPOLBAT zespołu CIMIC, dostarczono pomoc humanitarną do domu dziecka w miejscowości Tibnin, publicznego szpitala i placówki Czerwonego Krzyża.